Welkom op Vlaardingenleest.nl, boekrecensie 21 lessen voor de 21ste eeuw - Yuval Noah Harari


21 lessen voor de 21ste eeuw - Yuval Noah HarariHoe kan nabije toekomst er uitzien en wat betekent dat voor mensheid?Yuval Noah Harari beschrijft op een heldere, aansprekende wijze in 21 lessen voor de 21steeeuw de grote vraagstukken waar de mens in de 21ste eeuw voor staat. Veel wetenschappelijke, politieke en maatschappelijke deelterreinen van het leven in de 21ste eeuw komen voorbij. Belangrijke vragen zijn: Wat zijn de grootste uitdagingen en keuzes van de huidige tijd? Wie is de baas over big data? Krijgt kunstmatige intelligentie macht over de mensheid?

In een prettige, toegankelijke stijl schrijft Harari over verschillende wetenschappelijke, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, de achterliggende gronden ervan en de invloed die deze ontwikkelingen op de nabije toekomst kunnen hebben. Onderwerpen als (bio)technologie, robotisering, klimaatverandering, politiek, oorlog en terrorisme worden uitvoerig belicht. Ook vrijheid, gelijkheid en het geloof in verhalen – bijvoorbeeld christendom, nationalisme, fascisme, communisme en liberalisme – in plaats van geloof in de feitelijke waarheid komen aan de orde.

Harari’s belangrijkste vraag is of een nieuwe, rijke kaste van biologische supermensen met behulp van artificiële intelligentie (AI) alle macht krijgt. Een combinatie van twee processen – de biotechnologie en de snelle opkomst van AI – zou er namelijk toe kunnen leiden dat de mensheid zich gaat opsplitsen in een kleine klasse van supermensen met toegang tot gezondheid en creativiteit en een massale onderklasse van arme mensen, een klasse die door de robotisering haar economische waarde verliest en daardoor overbodig wordt.

Mensen zijn narratieve wezens. Zij geloven volgens Harari meer in verhalen dan in feiten. Met grote verhalen als bindmiddel zijn mensen in staat om in grote groepen samen te leven en samen te werken. Deze grote verhalen werken nu niet meer; na de teloorgang van het communisme lijkt het liberalisme ook terrein te verliezen. De idee van vrije wil van mensen – fundament van het liberalisme – lijkt achterhaald te zijn. Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van big data en AI zullen algoritmen ons beter kennen dan wij onszelf. Dit kan tot manipulatie van onze keuzes leiden.

Harari beschrijft diverse scenario's waar deze ontwikkelingen toe kunnen leiden. Hij houdt zelf vast aan het seculiere ideaal, dat zowel door gelovigen als door niet-gelovigen wordt aangehangen. Dat ideaal bestaat uit geloof in de feitelijke waarheid, medeleven, vrijheid, gelijkheid, moed en menselijke verantwoordelijkheid. Hij erkent echter dat die idealen misschien te hoog gegrepen zijn voor omvangrijke samenlevingen. Dat geldt ook voor het verwerven van zelfkennis door meditatie, die hij twee uur per dag beoefent.

Harari geeft stof tot diep nadenken over onze nabije toekomst en mogelijke uitkomsten. Een urgent en boeiend geschreven boek, een aanrader.

 Yuval Noah Harari (Haifa, 1976) is een Israëlische historicus, filosoof, futuroloog en transhumanist. In 2002 promoveerde hij aan de Universiteit van Oxford. Aanvankelijk legde hij zich toe op de wereldgeschiedenis, middeleeuwse geschiedenis en militaire geschiedenis. Nu richt hij zich op macrohistorische vraagstukken, bijvoorbeeld ‘Wat is de relatie tussen geschiedenis en biologie?’, ‘Heeft de geschiedenis een richting?’ en ‘Welke ethische vragen werpen wetenschap en technologie op in de 21ste eeuw?’

  Hij is momenteel als docent geschiedenis verbonden aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Zijn boeken Sapiens en Homo Deus werden wereldwijde bestsellers.

  21 lessen voor de 21ste eeuw is in oktober 2018 verschenen bij Uitgeverij Thomas Rap. Het boek heeft 448 pagina’s (inclusief noten) en kost € 24,99. ISBN: 9789400407855.

  Het is als e-book te koop voor € 14,99. ISBN: 9789400404960.


Waardering:Boekbespreking door Wies Groeneveld

email mij

Gepubliceerd: 30-11-2018