Welkom op Vlaardingenleest.nl, boekrecensie De geest uit de fles - Ger Groot


De geest uit de fles - Ger Groot

Prikkelende, multimediale ontdekkingstocht naar ontstaan moderne westerse mens.De geest uit de fles is een inleiding in de moderne westerse wijsbegeerte. Filosoof Ger Groot beschrijft de wordingsgeschiedenis van de moderne westerse mens. Het uitgangspunt is filosofisch, maar in feite is De geest uit de fles een reis door vier eeuwen cultuurgeschiedenis. Het is een multimediaal project: aan het boek is een website toegevoegd waarop fragmenten uit het boek kunnen worden bekeken en beluisterd.


In dit kloeke boek  behandelt Groot de filosofie van de westerse mens vanaf de moderne tijd, beginnend in de zeventiende eeuw met Descartes. Sinds Descartes heeft de radicale twijfel zijn intrede gedaan en is ‘de geest uit de fles’. Niet het goddelijke, zoals in de tijd voor Descartes, maar de mens wordt het uitgangspunt van de geschiedenis.

Het proces van modernisering wordt gekenmerkt door het loslaten van religie. De filosofie van de afgelopen vier eeuwen is daardoor in feite één lange worsteling met de erfenis er van. Niet alleen de filosofie, maar de hele cultuur is van die worsteling doordrongen. Dat is de kern van het boek.

De geschiedenis van de westerse filosofie gaat volgens Groot niet alleen om ideeën, maar vooral om de concrete wereld en de werkelijkheid om je heen, die zintuiglijk wordt ervaren. Hij legt in een soepele schrijfstijl en op een begrijpelijke manier verbindingen tussen de soms moeilijk te doorgronden ideeën van filosofen en diverse culturele uitingen, zowel verheven als populair. Hij besteedt veel aandacht aan onderwerpen als architectuur, beeldende kunst en muziek  door de eeuwen heen. Groot laat met deze benadering zien dat filosofie niet iets uit de spreekwoordelijke studeerkamer is, maar voor iedereen heel herkenbaar. “Filosofie is overal, in alle hoeken van de samenleving – niet alleen in de kunsten, maar ook in reclameboodschappen, in pornografie en zelfs in de graffiti op straat.”

De geest uit de fles is een helder geschreven, schitterend uitgevoerd boek met veel illustraties en verwijzingen naar fragmenten uit muziekstukken, films, opera’s, toneelstukken, documentaires en interviews. Deze fragmenten zijn te bekijken en te beluisteren via de website www.degeestuitdefles.com . Dit totaalpakket maakt van De geest uit de fles een originele, prikkelende multimediale ontdekkingstocht naar het ontstaan van de moderne westerse mens.Ger Groot (1954) is schrijver en filosoof. Hij doceert sinds 1995 cultuurfilosofie en wijsgerige antropologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij promoveerde daar in 2003 op zijn studie Vier ongemakkelijke filosofen: Nietzsche, Cioran, Bataille,Derrida. Groot publiceert regelmatig columns, beschouwingen, boekbesprekingen en opiniestukken in dag- en weekbladen en culturele tijdschriften. Zijn boek De geest uit de fles is de neerslag van een reeks colleges aan eerstejaarsstudenten. Andere boeken van hem zijn onder meer Twee zielen, Religie zonder God en Plato in tijden van Photoshop.

De geest uit de fles is verschenen bij Uitgeverij Lemniscaat in 2017. Het boek telt 360 pagina’s, inclusief een uitvoerige literatuurverantwoording en een personenregister. Het kost € 34,50. ISBN: 9789047709435. Het is niet als E-book te koop.
Waardering:Boekbespreking door Wies Groeneveld

email mij

Gepubliceerd: 05-01-2018