Welkom op Vlaardingenleest.nl, boekrecensie Moneyland - Oliver Bullough


Moneyland - Oliver Bullough

Parallelle wereld van superrijken, criminelen en multinationalsMoneyland is een rijk dat zich parallel onder de echte landen bevindt. Moneyland wordt bewoond door belastingontwijkers uit de eerste wereld en kleptocraten uit de derde wereld: superrijken, criminelen en multinationals die hun vermogen ‘verbergen’ in andere landen, zodat de belastingdienst er geen beroep op kan doen. Moneyland is Oliver Bullough’s benaming van ingewikkelde constructies waarmee banken, juristen, makelaars en handelaren het foute geld van hun cliënten zo ver mogelijk uit het zicht van legitieme overheden houden. De kloof tussen arm en rijk wordt daardoor steeds groter.


In Moneyland beschrijft journalist Bullough hoe superrijken, boeven die zich als politici voordoen en multinationals er de laatste decennia erin geslaagd zijn om hun geld uit handen van de belastingdienst te houden. Hij legt helder uit op welke manieren de rijken alsmaar rijker worden en hoe sommige landen tot het uiterste gaan om grote bedrijven binnen te halen, waardoor uiteindelijk alleen de gewone mensen belasting betalen.

Enkele trefwoorden: bezit verbergen in andere landen, bankgeheim, regels ontduiken, brievenbusfirma’s, smeergeld, steekpenningen, omkoping, zwendel, witwaspraktijken, vriendjespolitiek, dekmantels, een land plunderen onder de voorwaarde dat je zelf tot de heersende klasse behoort.

Voorbeelden uit de gehele wereld komen voorbij. Onder meer corruptie in de gezondheidszorg in Oekraïne, corruptie bij regeringswisselingen in voormalige koloniën in Afrika en in naties die na de Tweede Wereldoorlog ontstonden, paspoorten verkopen aan superrijken.

Vooral diegenen die het grote geld van hun cliënten beheren, hebben de belangrijkste rol in deze dubieuze praktijken. “Niet de Moneylanders, maar de goedbetaalde en sluwe beheerders van de vermogens van welgestelde lieden zijn de tijgers waarvan de klauwen en tanden bestaan uit brievenbusfirma's, trusts en geheime bankrekeningen,” schrijft Bullough.

In een meeslepende schrijfstijl dompelt Bullough je onder in de absurde wereld van de gewetenloze superrijken, die hun rijkdom graag tentoon spreiden, zolang ze maar niets hoeven te delen. Ze geven hun geld vooral uit aan exorbitante feestjes voor de incrowd, blingbling, jachten en peperduur vastgoed in onder andere Londen en New York. Sommigen geven hun geld ook uit aan goede doelen om hun reputatie op te poetsen.

Bullough eindigt met erop te wijzen dat het noodzakelijk is om in internationaal verband op te treden tegen Moneyland. De wil is er zeker, maar durf en daadkracht ontbreken nog. “Moneyland is een land dat traditionele natiestaten ondergraaft: het is overal en nergens, ergens ‘in de cloud’, een nieuwe ontwikkeling – een legale constructie die losstaat van welke plek op de kaart ook. We kunnen het nu niet zien, maar hoe sterker het wordt, hoe duidelijker het zich zal aftekenen. En het zal nooit makkelijker zijn om ertegen op te treden dan nu.”

Het boek is gebaseerd op eigen onderzoek, maar tevens op dat van anderen. In de eindnoten verstrekt Bullough nadere informatie over het bronnenmateriaal en over personen die hij heeft geraadpleegd. Het boek bevat tevens een onderwerpen- en personenregister.

Bullough heeft een zoektocht ondernomen die zeer de moeite van het lezen waard is. Door zijn boek krijg je als lezer een ontluisterend beeld van de immorele praktijken van diegenen die als het ware verdrinken in hun rijkdom. 

Oliver Bullough (1977) is een onderzoeksjournalist en schrijver, afkomstig uit Wales. Hij studeerde Moderne Geschiedenis aan de Universiteit van Oxford. In 1999 vestigde hij zich in Sint-Petersburg, waar hij ruim zeven jaar werkzaam was als correspondent voor het persbureau Reuters. Hij is gespecialiseerd in de regio’s Tsjetsjenië en de Kaukasus en heeft twee boeken geschreven, één in 2010 en één in 2013. Met zijn derde boek Moneyland, Een zoektocht naar het verborgen geld van de superrijken en de multinationals kwam hij in het brandpunt van de Westerse publieke opinie te staan, waarin de toenemende ongelijkheid in inkomens en vermogens steeds meer aandacht krijgt.

Moneyland is in februari 2019 verschenen bij Uitgeverij Thomas Rap. Het boek telt 424 pagina’s - inclusief dankwoord, notenapparaat en register - en kost € 24,99. ISBN: 9789400402973. Het is als e-book te koop voor € 12,99. ISBN: 9789400403635. Vertaling: Arjanne van Luipen, Nannie de Nijs Bik-Plasman, Marianne Palm en Annemie de Vries.


Waardering:Boekbespreking door Wies Groeneveld

email mij

Gepubliceerd: 21-06-2019