Welkom op Vlaardingenleest.nl, boekrecensie Alles! En wel nu! - Piet de Rooy


Alles! En wel nu! - Piet de Rooy
Een geschiedenis van de jaren zestigDe jaren zestig van de vorige eeuw spreken bij velen nog steeds tot de verbeelding. Met onder meer Provo en de Maagdenhuisbezetting en in het buitenland Woodstock en de Parijse studentenopstand. Historicus Piet de Rooy geeft in zijn nieuwste boek Alles! En wel nu! antwoord op de vraag of die jaren ons voorgoed hebben veranderd.

Amsterdam was in die roemruchte periode korte tijd het ‘magiese en revolutionaire sentrum’. Naast Provo en de Maagdenhuisbezetting waren er ook de Telegraafrellen en de happenings van Robert Jasper Grootveld. Deze, en andere gebeurtenissen kregen zowaar een mythische status.

In Alles! En wel nu!  ontkracht De Rooy deze mythen. Hij heeft het boek niet uit nostalgische overwegingen geschreven (hij heeft die periode zelf bewust meegemaakt), maar uit geschiedwetenschappelijke nieuwsgierigheid. Hij bestudeerde bronnen van diverse aard. De veranderingen (zoals secularisatie, ontzuiling, individualisering) hingen met elkaar samen. Waaruit bestaat die samenhang? Dat is de onderzoeksvraag van De Rooy. Hij beperkt zich in zijn boek tot de Nederlandse situatie.

Het revolutionaire karakter van de jaren zestig zat niet zozeer in de versnelling van een aantal ontwikkelingen, maar deze hadden een lange aanloop. Vooral de samenhang daartussen was belangrijk. Er ontstond een nieuwe tijdgeest, een gevoel dat de samenleving op vrijwel elk levensterrein aan het veranderen was en in dezelfde richting wees. Deze cultuuromslag werd wordt vooral gekenmerkt door het streven naar authenticiteit. Dit werkt tot op de dag van vandaag door en is in de huidige mentaliteit terug te vinden, ondanks de verrechtsing van nu en de terugkeer van het verlangen naar gezag en moraal.

Belangrijke ontwikkelingen waren de verandering van de muzieksmaak, politieke teksten in de popmuziek, protest tegen de Vietnamoorlog, Provo, de ongeregeldheden rond het huwelijk van Beatrix en Claus in 1966, gezagsondermijning op alle levensterreinen, ontzuiling, het nozemgedrag, voortkomend uit verveling, en het ontstaan van de consumptiemaatschappij door de sterke welvaartsgroei vanaf de jaren vijftig. De Rooy illustreert zijn betoog met soms hilarische en soms grimmige gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld de rellen rond het optreden van The Beatles van 1964 in het West-Friese Blokker. Volgens Wim Kan ‘erger dan  de Franse Revolutie’.

Alles! En wel nu! Is een helder geschreven boek. Een aanrader voor iedereen met historische belangstelling. Zowel voor degenen die de jaren zestig bewust hebben meegemaakt als voor degenen die er met meer afstand naar kijken.Piet de Rooy (1944) is historicus. Hij was van 1985 tot 2009 hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht en aan de Universiteit van Amsterdam. Op 1 september 2009 ging hij met emeritaat. Op zijn afscheid werd De Rooy de onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau toegekend.

Alles! En wel nu! is in maart 2020 verschenen bij Uitgeverij Wereldbibliotheek. Het boek telt 220 pagina’s, inclusief noten, bronnenoverzicht en personenregister. Het boek kost € 27,50. Het is als e-boek te koop voor € 12,99.


Waardering:


Boekbespreking door Wies Groeneveld

email mij

Gepubliceerd: 22-05-2020