Welkom op Vlaardingenleest.nl, boekrecensie De laatste havenbaron - Matthijs Dicke


De laatste havenbaron - Matthijs Dicke

Jacques Schoufour, maatschappelijk betrokken ondernemer in RotterdamDe havenbaronnen van vroeger zijn niet meer, de Rotterdamse haven wordt tegenwoordig geregeerd door internationale concerns. Over ‘de laatste havenbaron’ Jacques Schoufour (1927-2014), wiens vader hem voorging als directeur van Frans Swarttouw’s Havenbedrijf, heeft de Rotterdamse historicus Matthijs Dicke een interessante biografie geschreven.


Zijn boek De laatste havenbaron bevat verhalen over het leven van Jacques Schoufour, een maatschappelijk betrokken ondernemer in de Rotterdamse haven. Schoufour werd geboren op het Noordereiland en was getogen in één van de chicste wijken van Rotterdam, Kralingen. Na de HBS maakte hij carrière in de soms ruwe wereld van de Rotterdamse haven.

Schoufour groeide op in een tijd dat de Rotterdamse haven nog grotendeels werd geregeerd door enkele familiebedrijven. Familiedynastieën die behalve zakelijk ook privé onderlinge relaties onderhielden. Schoufour was niet alleen directeur van Frans Swarttouw’s Havenbedrijf, maar was tevens getrouwd met de kleindochter van Swarttouw senior, Ingeborg Martin.

Als gevolg van expansie, schaalvergroting, internationalisering en het steeds grotere belang van logistieke ketens gingen de familiebedrijven uiteindelijk op in enkele anonieme grote internationale concerns, waarin Schoufour ook een rol speelde.

Schoufour vertegenwoordigde twee werelden in de Rotterdamse haven, namelijk die van de ondernemers en die van de havenarbeiders. Hij kende beide werelden goed en bleef die altijd trouw. Hij sprak beide talen en communiceerde recht voor z’n raap. Dat blijkt uit veel door Dicke geciteerde en in sappig Rotterdams geschreven passages uit persoonlijke notities van Schoufour.

Bijvoorbeeld over onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers tijdens havenstakingen: “Kijk, aan de onderhandelingstafel mag je best met messen en bijlen zitten knokken, maar op een zeker moment moet je er uit komen.”

Of over sanering om een fusie te realiseren: “God, wat is het moeilijk de bende op één lijn zien te krijgen. Ze kijken niet meer dan een dag vooruit met de mentaliteit van ‘na mij de zondvloed’.”

De vroegere havenbaronnen maakten deel uit van de Rotterdamse politieke en commerciële elite, die van grote invloed is geweest op de ontwikkeling van de haven. Zij richtten zich niet alleen op eigen gewin, maar namen ook tal van initiatieven op sociaal-cultureel en maatschappelijk terrein. Zo heeft Schoufour zich naast zijn werk in de haven actief bezig gehouden met bestuursactiviteiten voor De Jockey Club, het hippische concours CHIO, Diergaarde Blijdorp, het Wereld Natuur Fonds en Scheepvaartvereniging Zuid.

De persoonlijke notities (1968-2000) van Schoufour vormden de belangrijkste bron voor Dicke bij het schrijven van deze biografie. Daarnaast raadpleegde hij archieven en vele krantenartikelen waarin het ondernemersleven en bestuurswerk van Schoufour centraal staan. Als aanvulling daarop gebruikte hij secundaire literatuur en heeft hij (met hulp van Els van den Bent en Boudewijn Pothoven) veel mensen geïnterviewd die banden met Schoufour hadden.

Door zijn wetenschappelijke aanpak en zijn soepele schrijfstijl geeft Dicke met dit boek niet alleen een mooi beeld van het leven van Schoufour, maar ook van de ontwikkelingen in de Rotterdamse haven in de tweede helft van de twintigste eeuw. De belevenissen van Schoufour geven een prachtig inkijkje in de heersende omgang en mores aan de bestuurstafels van multinationale havenondernemingen.    Voor iedereen met historische belangstelling en interesse in het fenomeen haven is deze biografie een stevige aanrader.
Matthijs Dicke (1972) studeerde Maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2003 richtte hij het historisch onderzoeksbureau Stad en Bedrijf op, dat boeken publiceert over stads- bedrijfs- en ondernemersgeschiedenis.
De laatste havenbaron is in januari 2020 verschenen bij Uitgeverij Boom. Het boek telt 318 pagina’s, inclusief noten, bronnenoverzicht en register. Het boek (paperback) kost € 27,50. ISBN: 9789024431489 en is niet als e-boek te koop.


Waardering:


Boekbespreking door Wies Groeneveld

email mij

Gepubliceerd: 24-04-2020