Welkom op Vlaardingenleest.nl, boekrecensie Evenwicht in uitvoering Hoe ons evenwicht werk - Paula Hijne


Evenwicht in uitvoering: Hoe ons evenwicht werk

Paula Hijne

Stilstaan bij hoe en wat je lichaam onbewust beweegt


Het fenomeen ‘evenwicht’ is bij de gemiddelde Nederlander weinig bekend. Ongeveer twintig procent van de bevolking krijgt in zijn/haar leven te maken met evenwichtsproblemen, maar men weet vrijwel niet hoe zoiets ontstaat. Want: waar zit het zintuig ‘evenwicht’ precies? Hoe ziet het eruit? Hoe werkt het? Met haar boek Evenwicht in uitvoering : Hoe ons evenwicht werkt hoopt ervaringsdeskundige Paula Hijne deze leemte in kennis over evenwicht op te vullen. Ze beschrijft hoe het fysieke evenwicht werkt, welke functies de evenwichtsorganen in ons binnenoor hebben, de invloed die evenwicht heeft op verschillende lichaamsprocessen en evenwichtsaandoeningen. Ze geeft tevens veel tips hoe met evenwichtsstoornissen om te gaan in het dagelijks leven.


Evenwicht is een ‘intern zintuig’. Een zintuig waarvan we ons meestal niet bewust zijn; evenwicht is iets waar je blindelings en onbewust op vertrouwt. Dit in tegenstelling tot de vijf ‘externe zintuigen’: oren, ogen, neus, mond, huid, waarvan je je zeer bewust bent van het functioneren. Evenwicht is een zeer complex fenomeen en geheel afhankelijk van je zenuwstelsel, zowel binnen als buiten je hersenen.

De auteur geeft een zeer uitvoerige, maar duidelijke, begrijpelijke uitleg over de anatomie en de fysiologische ontwikkeling van het zintuig ‘evenwicht’. Ook besteedt ze veel aandacht aan evenwichtsaandoeningen. Die zijn vaak onzichtbaar voor de buitenwereld, maar kunnen iemands leven ontwrichten.

Hijne gebruikt zeer veel vaktermen, maar legt deze op een heldere manier uit, ondersteund door veel illustratiemateriaal. Ze beperkt zich echter niet tot de puur zakelijke informatie. Ze heeft ook ervaringsverhalen van mensen die ze heeft geïnterviewd, foto’s, citaten en fragmenten van liedteksten opgenomen, waardoor het boek luchtig en toegankelijk wordt.

Evenwicht in uitvoering bevat heldere informatie over alles wat met fysiek evenwicht te maken heeft. Als leek kun je soms het gevoel krijgen overspoeld te raken, maar de onderwerpen en termen die in het begin van het boek worden genoemd, worden verderop uitvoeriger in onderlinge samenhang uitgelegd. Zo ontdek je stapsgewijs dat het evenwichtssysteem ingenieus in elkaar zit en dat het problematisch kan zijn als het niet meer goed werkt.

Het (hardcover) boek is schitterend uitgevoerd. Ruim vormgegeven met veel illustraties en verduidelijkende tekeningen in kleur en zwart-wit. Het is met verschillende lettertypen opgemaakt. Een basislettertype voor de kerntekst en een apart lettertype voor kaderteksten. De ervaringsverhalen zijn in een lichtgeel vlak weergegeven. Het boek bevat tevens een dankwoord, een bronnenopgave (artikelen, boeken en websites), een overzicht van relevante instanties en een verantwoording van de opgenomen afbeeldingen. Al met al is Evenwicht in uitvoering een pakkende mix van tekst en beeld geworden.

Wel is het jammer dat een zaakregister ontbreekt. Dat maakt het snel nazoeken van specifieke informatie lastig en tijdrovend. Desondanks is Evenwicht in uitvoering een stevige aanrader voor iedereen, niet alleen voor artsen en patiënten. Want: iedereen is voor zijn of haar dagelijks functioneren afhankelijk van de werking van het evenwichtssysteem. En voor ongeveer één op de vijf mensen kan het in de loop van hun leven een kwestie worden van ‘vallen, opstaan en weer doorgaan’.
Paula Hijne (Zeewolde, 1963) is HoorCoach. Behalve met gehoorbeperkingen kampt ze sinds tien jaar als gevolg van de ziekte van Ménière ook met evenwichtsstoornissen. Ze begeleidt mensen met gehoorverlies, tinnitus en de ziekte van Ménière. Ze geeft vanuit haar bedrijf ‘Via Novus Coaching’ presentaties en workshops, is gastdocent en radiopresentator. In 2016 verscheen haar eerste boek, Ménière in balans.

Evenwicht in uitvoering is op 21 september 2020 verschenen bij S2 Uitgevers. Het rijk geïllustreerde hardcoverboek telt 292 pagina’s en kost € 34,95. ISBN: 9789492528636. Er is geen e-book verkrijgbaar.

Portret van de auteur is gemaakt door Ridder fotografie.


Waardering:


Boekbespreking door Wies Groeneveld

email mij

Gepubliceerd: 16-10-2020